Dịch vụ cho thuê hạ tầng ảo hóa

 Dịch vụ giành cho tổ chức cá nhân đã  hoặc có khả năng trang bị máy chủ

 

 

kaka

Không cần mua máy chủ, phần mềm, lưu trữ, không gian chứa trong trung tâm dữ liêu hoặc thiết bị mạng 

Là một dịch vụ cho thuê hạ tầng đầy đủ

IaaS được hình thành từ công nghệ ảo hóa máy chủ cá nhân.

Nhanh chóng – dịch vụ được triển khai nhanh chóng và chi phí rẻ

Thiết bị và vị trí độc lập – cho phép người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ mọi nơi mọi lúc

Độ tin cậy– đảm bảo độ tin cậy cao, phù hợp cho nhu cầu dự phòng thảm họa của doanh nghiệp.

Độ khả mở – giám sát động tài nguyên hệ thống, linh hoạt trọng việc cấp phát tài nguyên

Bảo trì – dễ dàng hỗ trợ và tối ưu dịch vụ

btn_cacgoidv

Package - HIGH (6 months)
Dung lượng, băng thông, POP3, subdomain, ASP, MSSQL, MYSQL,Giá
Phycical Server : IBM Chasiss Blande Center
CPU :

4xCores Intel Xeon x5760 3.6Ghz

(1.2 Phycical CPU)

Memory : 8 Gb
Storage Redundancy : HDD 120 Gb
Fixed IP : 01 IP Address 
Bandwidth : UnLimited
ManagenmentSupport : Secure access management SSL VPN (Support TLS v2.3)
License : Microsoft © Windown Server 2003/2008
SecuritySupport : Multi-layer security (Firewal L3,IPS L7) 
Technical Support : 24/7
Package - LOW (6 months)
Dung lượng, băng thông, POP3, subdomain, ASP, MSSQL, MYSQL,Giá
Phycical Server : IBM Chasiss Blande Center
CPU :

2xCores Intel Xeon x5760 2.0Ghz

(0.7 Phycical CPU)

Memory : 2 Gb
Storage Redundancy : HDD 40 Gb
Fixed IP : 01 IP Address 
Bandwidth : UnLimited
ManagenmentSupport : Secure access management SSL VPN (Support TLS v2.3)
License : Microsoft © Windown Server 2003/2008
SecuritySupport : Multi-layer security (Firewal L3,IPS L7) 
Technical Support : 24/7
Package - BASIC (6 months)
Dung lượng, băng thông, POP3, subdomain, ASP, MSSQL, MYSQL,Giá
Phycical Server : IBM Chasiss Blande Center
CPU :

2xCores Intel Xeon x5760 2.93Ghz

(1.0  Phycical CPU)

Memory : 4 Gb
Storage Redundancy : HDD 80 Gb
Fixed IP : 01 IP Address 
Bandwidth : UnLimited
ManagenmentSupport : Secure access management SSL VPN (Support TLS v2.3)
License : Microsoft © Windown Server 2003/2008
SecuritySupport : Multi-layer security (Firewal L3,IPS L7) 
Technical Support : 24/7