Hướng dẫn đăng ký sử dụng DV Điện toán đám mây

Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ Cloud


 

Biểu mẫu này được áp dụng chung cho dịch vụ IaaS và SaaS


Quí khách hàng có thể sử dụng biểu mẫu sau để yêu cầu đăng kí sử dụng dịch vụ. Biểu mẫu này được sử dụng cho cả việc đăng kí chính thức và dùng thử. Các mục thông tin được đánh dấu (*) là bắt buộc.


Thông tin khách hàng


Têncông ty, tổ chức (*):……………………………

Địa chỉ công ty (*):…………………………………

Họ và tên người đại diện đăng kí (*): ………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………….

Điện thoại (*)..............................................................

Email: (*):……….………………….......................... 


Thông số về tài nguyên (nếu sử dụng IaaS)


CPU (*): ………………………………… (Ghz)

Memory (*):………………...……….. (Mb)

Storage (*):……………………………. (Gb)

Số lượng IP tĩnh: …………………… (địa chỉ IP)

Yêu cầu dùng thử: (Có/Không). Trong vòng: ………….. (ngày).

Thời gian sử dụng (*): ……………. (ngày) kể từ ngày …………………


Thông số về phần mềm (nếu sử dụng SaaS)


Tên phần mềm (*):……………………………………………………..

Số lượng người dùng sử dụng (*): ……………………………..

Ước tính số lượng người dùng sử dụng dịch vụ đồng thời:………………………

Nhu cầu lưu trữ ………………………. (Gb)

Thời gian sử dung (*) ……… (ngày) kể từ ngày ……………………….


Với biểu mẫu đăng kí này, khách hàng vui lòng đọc, hiểu và chấp nhận các qui định về sử dụng dịch vụ đã được đính kèm tại tại website.


Sau khi xem xét các điều kiện sử dụng dịch vụ. Khách hàng đồng ý điều kiện sử dụng dịch vụ (*):………………… (Có/Không)


Sau khi nhận được yêu cầu của quí khách, Công ty Lạc Việt sẽ tiến hành thẩm định yêu cầu và sẽ liên lạc lại với quí khách trong thời gian sớm nhất.