Công nghệ DV Điện toán đám mây

Hệ thống điện toán đám mây của Lạc Việt được xây dựng trên nền tảng:

  • Phần cứng của IBM gồm có máy chủ phiến mỏng và hệ thống lưu trữ SAN. Việc hiện thực một hệ thống hoàn chỉnh từ phần cứng đển phần mềm cho phép Lạc Việt và IBM tận dụng triệt để lợi thế để phát triển các ứng dụng, mang lại cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất.
  • Công nghệ ảo hóa và quản trị ảo hóa của VMWare. Giải pháp ảo hóa sử dụng VMWare hypervisor giúp hệ thống tận dụng tối đa sức mạnh của phần cứng trên nền tảng Blade Center của IBM
  • Hạ tầng chuyển mạch, định tuyến và bảo mật của Juniper Networks. Nhận thấy được các vấn đề rủi ro về vấn đề bảo mật đối với dữ liệu của doanh nghiệp, Lạc Việt trang bị giải pháp an ninh bảo mật đa lớp sử dụng công nghệ bảo mật của Juniper Networks. Dịch vụ sẽ được hạn chế tối đa khả năng tấn công từ phân mạng Internet

Giải pháp được xây dựng một cách toàn diện cùng với các tính năng dự phòng về máy chủ, lưu trữ, đường truyền … cho phép hiện thực điện toán đám mây để cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ IaaS, hosting và SaaS một cách tốt nhất, hiệu quả và ổn định.


Công ty CP Tin học Lạc Việt cung cấp cho Doanh nghiệp các dịch vụ tối ưu dựa trên nền tảng điện toán đám mây: 


IaaS (Infrastructure as a Service) – dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp các hệ thống máy chủ ảo hóa. Các máy chủ ảo hóa sẽ được khởi tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ có toàn quyền sử dụng máy chủ ảo như một máy chủ riêng của doanh nghiệp tại mọi lúc, mọi nơi và bảo mật.

Ngoài ra, Lạc Việt sẽ có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Cloud cho các dịch vụ

  • Hỗ trợ doanh nghiệp máy chủ tạm thời cho mục địch nâng cấp, bảo trì hệ thống
  • Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Cloud cho mục đích dự phòng hệ thống

SaaS (Service as a Service) – phần mềm được cung cấp cho doanh nghiệp như là một dịch vụ. Các dịch vụ phần mềm sẽ được bảo trì theo một qui trình chuyên nghiệp của đội ngũ phần mềm tại Lạc Việt.

Các phần mềm được cung cấp cho doanh nghiệp gồm có: Quản lý bán lẻ (Master Retail), Quản lý nhân sự (HCS), Quản lý thư viện điện tử (Vebrary).