Dịch vụ cho thuê hạ tầng ảo hóa - IaaS

Kiến trúc như là một dịch vụ cung cấp hạ tầng điện toán máy tính bằng cách sử dụng công nghệ ảo hóa nền tảng. Hạ tầng ở đây được cung cấp như một dịch vụ Không cần mua máy chủ, phần mềm, lưu trữ, không gian chứa trong trung tâm dữ liêu hoặc thiết bị mạng Là một dịch vụ cho thuê hạ tầng đầy đủ IaaS được hình thành từ công nghệ ảo hóa máy.

 

Nhanh chóng – dịch vụ được triển khai nhanh chóng và chi phí rẻ

Thiết bị và vị trí độc lập – cho phép người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ mọi nơi mọi lúc

Độ tin cậy– đảm bảo độ tin cậy cao, phù hợp cho nhu cầu dự phòng thảm họa của doanh nghiệp.

Độ khả mở – giám sát động tài nguyên hệ thống, linh hoạt trọng việc cấp phát tài nguyên

Bảo trì – dễ dàng hỗ trợ và tối ưu dịch vụ

Sử dụng máy chủ phiến của IBM, hệ thống mạng và an ninh của Juniper Networks.

Nhiều đường truyền băng thông rộng hỗ trợ dự phòng lẫn nhau

Dự phòng nguồn, máy lạnh 24/7.

Cho thuê máy chủ ảo với tài nguyên theo yêu cầu. Mục đích

Sử dụng cho mục đích riêng của doanh nghiệp

Lưu trữ

Làm máy chủ tạm thời để chuyển đổi/nâng cấp hệ thống của doanh nghiêpj

Lạc Việt hỗ trợ dịch vụ cộng thêm

Xây dựng, quản trị Mail server

Xây dựng, quản trị Web server

Quản trị ứng dụng riêng của doanh nghiệp

Miễn phí tư vấn dịch vụ thông qua email/phone/chat.

Khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ trên website hoặc qua sale contact

Miễn phí đăng kí dùng thử từ 2-4 tuần.

Hỗ trợ trực tuyến

Hot line

Hỗ trợ dịch vụ cơ bản thông qua email, phone (call center), chat

Hỗ trợ kĩ thuật nâng cao – Yêu cầu bản kí kết SLA    

btn_cacgoidv

Package - HIGH (6 months)
Dung lượng, băng thông, POP3, subdomain, ASP, MSSQL, MYSQL,Giá
Phycical Server : IBM Chasiss Blande Center
CPU :

4xCores Intel Xeon x5760 3.6Ghz

(1.2 Phycical CPU)

Memory : 8 Gb
Storage Redundancy : HDD 120 Gb
Fixed IP : 01 IP Address 
Bandwidth : UnLimited
ManagenmentSupport : Secure access management SSL VPN (Support TLS v2.3)
License : Microsoft © Windown Server 2003/2008
SecuritySupport : Multi-layer security (Firewal L3,IPS L7) 
Technical Support : 24/7
Package - LOW (6 months)
Dung lượng, băng thông, POP3, subdomain, ASP, MSSQL, MYSQL,Giá
Phycical Server : IBM Chasiss Blande Center
CPU :

2xCores Intel Xeon x5760 2.0Ghz

(0.7 Phycical CPU)

Memory : 2 Gb
Storage Redundancy : HDD 40 Gb
Fixed IP : 01 IP Address 
Bandwidth : UnLimited
ManagenmentSupport : Secure access management SSL VPN (Support TLS v2.3)
License : Microsoft © Windown Server 2003/2008
SecuritySupport : Multi-layer security (Firewal L3,IPS L7) 
Technical Support : 24/7
Package - BASIC (6 months)
Dung lượng, băng thông, POP3, subdomain, ASP, MSSQL, MYSQL,Giá
Phycical Server : IBM Chasiss Blande Center
CPU :

2xCores Intel Xeon x5760 2.93Ghz

(1.0  Phycical CPU)

Memory : 4 Gb
Storage Redundancy : HDD 80 Gb
Fixed IP : 01 IP Address 
Bandwidth : UnLimited
ManagenmentSupport : Secure access management SSL VPN (Support TLS v2.3)
License : Microsoft © Windown Server 2003/2008
SecuritySupport : Multi-layer security (Firewal L3,IPS L7) 
Technical Support : 24/7