Đặc điểm DV Điện toán đám mây

Điện toán đám mây được xem như một xu hướng phát chuyển IT như một dịch vụ. Nó giúp cho doanh nghiệp tăng cường năng lực kinh doanh và kiểm soát chi phí của hạ tầng IT. Phần mềm quản lý “đám mây” cần thỏa mãn cung cấp được các đăc điểm nổi bật sau

 •           Giảm chi phí đầu tư và điều hành. Phù hợp cho các doanh nghiệp yêu cầu cao sự liên tục trong kinh doanh (business continuity).
 •           Tăng hiệu suất với ít tài nguyên hơn
 •           Giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, từ đó tăng khả năng cạnh tranh
 •           Chuẩn hóa IT như một dịch vụ
 •           Tăng chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả.
 •           Dễ dàng cài đặt, điều hành và bảo trì
 •           Tương thích tốt với lớp ảo hóa và phần cứng bên dưới

-          Các dịch vụ sẽ được triển khai một cách nhanh chóng sau khi nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ. Các máy ảo được khởi tạo, giám sát một cách tự động hoàn toàn.

 •           Không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi.
 •           Khả năng mở rộng của dịch vụ - tài nguyên được cung cấp theo yêu cầu tại mọi thời điểm.
 •           Bảo mật cao.
 •           Biểu phí theo yêu cầu: dịch vụ sẽ được tính chi phí theo yêu cầu tại mọi thời điểm.