Dịch vụ cho thuê phần mềm - SaaS

 

SaaS(Service as a Service) – phần mềm được cung cấp cho doanh nghiệp như là một dịch vụ. Các dịch vụ phần mềm sẽ được bảo trì theo một qui trình chuyên nghiệp của đội ngũ phần mềm tại Lạc Việt.


Các phần mềm được cung cấp cho doanh nghiệp gồm có: Quản lý bán lẻ (Master Retail), Quản lý nhân sự (HCS), Quản lý thư viện điện tử (Vebrary).

 

 

 

btn_cacgoidv

Giải pháp quản trị nguồn nhân lực
Giải pháp Quản tri nguồn nhân lực Doanh nghiệp hiệu quả. Được ứng dụng trong nhiều Doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam.

  

HCS - Giải pháp quản trị nguồn nhân lực 

  

Giải pháp Quản Trị Nguồn Nhân lực Doanh nghiệp của Lạc Việt giúp các nhà Quản trị Doanh nghiệp đưa ra những quyết định chính xác trong việc sử dụng nguồn nhân lực của Doanh Nghiệp/Tổ chức một cách hiệu quả nhằm đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh và hoạt động của Doanh Nghiệp/ Tổ chức.

Xem chi tiết tại website ...
Giải pháp quản trị thư viện điện tử
Giải pháp Quản trị thư viện điện tử đạt chuẩn quốc tế, được kiểm chứng bởi thư viện Quốc gia Canada.

 

Vebrary - Giải pháp Quản trị thư viện điện tử    


Giải pháp Thư viện điện tử Vebrary giúp số hóa và chuẩn hóa quy trình quản lý thư viện.

Tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn lực cho Thư viện.

Góp phần tạo nên môi trường học tập, nghiên cứu cho mọi người.

Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa các bạn đọc với thư viện và giữa các thư viện với nhau.

Xem chi tiết tại website ...
MasterRetail - Chuyên gia quản lý bán lẻ
Master Retail- Giải pháp ưu việt quản lý tập trung tiền và hàng dành cho chuỗi cửa hàng bán lẻ.

Góp phần giúp chuỗi cửa hàng tăng doanh thu, lợi nhuận, giảm chi phí quản lý, gia tăng sự hài lòng của khách hàng nhằm đưa hình ảnh, thương hiệu cửa hàng đến với người tiêu dùng một cách nhanh chóng.

Xem chi tiết tại website ...