Công nghệ
Phát triển trên cơ sở dữ liệu...
Hỗ trợ hoàn toàn chuẩn định dạng...
Đặc điểm
Các phân hệ chuyên biệt...
Hỗ trợ việc quản lý thư viện một cách...
Lợi ích
Số hóa & chuẩn hóa...
Tạo ra môi trường học tập & nghiên cứu...

Thư viện điện tử

  • Nền kinh tế tri thức phát triển, thông tin trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển và thành công của bất kỳ một tổ chức, cá nhân trong xã hội. Thư viện, cơ quan thông tin của một tổ chức, doanh nghiệp chính là nơi xây dựng, quản lý, lưu trữ và phổ biến thông tin, tri thức tới người dùng một cách hiệu quả nhất.
  • Yêu cầu về chất lượng thông tin cao, cách thức tiếp cận thông tin thuận lợi, nâng cao chất lượng phục vụ thông tin, phát huy hiệu quả nguồn lực thông tin, tăng cường phối hợp và chia sẻ tài nguyên, nhân lực, mở rộng không gian lưu trữ, phạm vi phục vụ, chủ động về công nghệ, thiết bị của các thư viện cùng với xu hướng hiện đại hóa, tin học hóa trong toàn ngành Thư viện – Thông tin đã đặt ra nhu cầu cấp thiết về một phần mềm quản lý thư viện điện tử tích hợp hiện đại để phát huy hiệu quả hoạt động của các thư viện.
  •  Thấu hiểu những khó khăn, thách thức và yêu cầu đó, Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt đã nghiên cứu, khảo sát thực tế phát triển phần mềm Quản lý thư viện điện tử tích hợp Lạc Việt Vebrary nhằm cung cấp giải pháp tối ưu trong việc quản lý hệ thống thư viện điện tử tích hợp phù hợp với các thư viện, tổ chức ở mọi quy mô, loại hình khác nhau.

  •  Lạc Việt Vebrary được nghiên cứu và phát triển từ năm 1998, phần mềm được đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền thuộc Bộ Văn Hoá Thể thao và Du lịch Việt Nam, giấy chứng nhận số 3206/2008/QTG ngày 11/09/2008, thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt. Đến nay, qua nhiều lần điều chỉnh và nâng cấp nghiệp vụ và công nghệ, phiên bản mới nhất có tên Lạc Việt Vebrary Express.

  •  Lạc Việt Vebrary với tính liên thông, khả năng kết nối liên thư viện đã được kiểm chứng bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực Thư viện – Thông tin trên thế giới như ĐH RMIT, thư viện Quốc gia Canada, tổ chức Research Libraries Group sẽ mang lại hiệu quả quản lý cao nhất cho các thư viện, cơ quan thông tin.

 

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

- Giải pháp thư viện on cloud

- Giải pháp thư viện công cộng

- Giải pháp thư viện đại học, cao đẳng

- Giải pháp thư viện THPT

- Giải pháp thư viện doanh nghiệp

- Tư vấn xây dựng hệ thống thư viện điện tử tích hợp

- Dịch vụ số hóa tài liệu

- Cho thuê không gian lưu trữ