Công nghệ
Hiện đại, chuyên nghiệp và tính bảo mật cao...
Dựa trên công nghệ hiện đại...
Đặc điểm
Đầy đủ các modules tính năng chuyên biệt...
Giúp việc quản trị nguồn nhân lực hiệu quả...
Lợi ích
Giúp các nhà Quản trị quản lý nguồn...
Góp phần đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh thông qua việc...

Banner_DV_01

Banner_dv_03

Banner_dv_02

Phần mềm quản lý nhân sự

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh và nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ngày càng cao của nhân viên, tất cả những vấn đề này đã và đang là sức ép lớn đối với doanh nghiệp.

 

Một trong các yếu tố then chốt tạo nên SỨC SỐNG, SỰ PHÁT TRIỂN, TÍNH BÊN VỮNG cho Doanh nghiệp là NGUỒN LỰC hiện có. Trước sự phát triển nhanh chóng về kỹ thuật cho phép việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không còn là rào cản, doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng nhiều hình thức khác nhau thì NGUỒN LỰC chính là NGUỒN VỐN LÂU DÀI tạo nên các giá trị khác biệt giữa các tổ chức và giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Vậy làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực một cách hiệu quả? 

 

Hằng năm Doanh nghiệp luôn hoạch định ngân sách dành cho việc phát triển và duy trì nguồn nhân lực ổn định với việc xem xét, định mức các loại ngân sách như: Tiền lương & Chính sách phúc lợi, Đào tạo, Tuyển dụng thu hút người tài ... và triển khai việc thực thi các công tác liên quan đến quản trị và phát triển Nguồn nhân lực sao cho thật hiệu quả. 

 

 

Tuy nhiên, một vấn đề hiện nay doanh nghiệp đang gặp phải là doanh nghiệp có thể tăng được lợi thế cạnh tranh của mình, giảm thiểu hao phí nhân công trong vấn đề quản trị nguồn lực, giảm thiểu hao phí cuả nguồn lực trong vấn đề ứng dụng các quy trình thủ tục liên quan đến công tác quản lý nguồn nhân lực hay không mặc dù: 

 

 

  

      -  Đã xây dựng sơ đồ tổ chức rõ ràng nhưng lại không có công cụ truyền thông đến cho nhân viên? 

 

 

     - Việc xây dựng chế độ, quy trình thủ tục liên quan đến nhân sự được công ty đầu tư xây dựng cải tiến nhưng nhân viên ít khi hiểu biết rõ, khi cần nhân viên không thể tra cứu, tìm kiếm khi việc truyền thông những chính sách, quy trình đó bằng thông báo dán hoặc email? 

 

 

     -  Xây dựng các chỉ tiêu thông số phản ánh “sức khỏe” cuả nguồn lực hiện có hoặc có những yêu cầu thống kê theo những tiêu chí bất kỳ tuỳ từng thời điểm nhưng công ty hoặc các Trường bộ phận phải phụ thuộc vào thông tin từ Bộ phận Nhân sự cung cấp sau khi tổng hợp bằng tay để tạo nên số liệu? 

 

 

     - Có chính sách phúc lợi tốt: lương thưởng cao cho nhân viên nhưng:

 

- Tính toán không kịp thời, thông tin truyền thông không rõ ràng, khi đến kỳ lương thanh toán lương nhân viên phải xếp hàng đợi nhận phiếu lương khi thanh toán hoặc sau khi chuyển khoản?

 

- Với các công ty nhiều chi nhánh và công tác tính lương & phúc lợi rải rác, thông tin tiền lương được ghi nhận một cách rời rạc từ file Excel.

 

- Có chính sách xây dựng ngân sách hằng năm một cách chặt chẽ nhưng khi cần xem xét tổng hợp các yếu tố cấu thành thu nhập để ra quyết định tăng giảm các khoản thu nhập chi tiết thì phải tổng hợp bằng tay trên nhiều vùng số liệu khác nhau?

 

      - Đã ứng dụng các phương pháp quản trị nhân sự hiện đại và xây dựng hệ thống đánh giá cho nhân viên định lượng nhưng không thể triển khai do thiếu công cụ thu thập, tạo dữ liệu định lượng để phục vụ công tác đánh giá định kỳ được chính xác. 

 

 

      - Có chương trình phát triển năng lực, đội ngũ kế thừa nhưng thiếu công cụ hoạch định, xem xét, tìm kiếm.

 

Như vậy, việc sử dụng một hệ thống kiể̉m tra hiện đại, chính xác sao cho giải quyết chính sách, chế độ kịp thời, tiêu chí đánh giá công việc được chuẩn hóa, chính sách lương thưởng công bằng, hoạch định nguồn nhân lực đảm bảo đúng người, đúng việc, xây dựng chương trình phát triển đội ngũ kế thừa cũng như hoạch định được lộ trình phát triển năng lực cho từng nhân viên ... là vấn đề cần thiết và cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tế cần có trong công tác quản trị Nguồn Nhân Lực để nâng cao hiệu quả quản lý.

 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn với nền tảng Lạc Việt là đơn vị tiên phong trong vấn đề phát triển giải pháp Quản trị Nguồn Nhân lực từ những năm 1998, trải qua nhiều năm nghiên cứu, liên tục xây dựng, cải tiến. Đến nay, giải pháp Quản trị Nguồn Nhân lực LV-HCS 2011 là phần mềm với các phân hệ được xây dựng tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng cao cấp nhất mà một giải pháp quản trị nhân sự cần có. Hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình phát triển Năng lực – Năng suất như sau: